SIWEK & PARTNERZY

KANCELARIA PRAWNA

Prawo karne

Kancelaria radcy prawnego Błażej T. Siwek świadczy pomoc w sprawach karnych zarówno Klientom będącym pokrzywdzonym popełnionym czynem, jak i podejrzanym o popełnienie czynu zabronionego. Dokładamy najwyższej staranności by w trakcie postępowania chroniony był słuszny interes Klienta.

W natłoku spraw nierzadko zdarza się, iż organy ścigania i oskarżyciele publiczni gubią lub pomijają w prowadzonych postępowaniach fakty i okoliczności, które okazują się być dla naszego Klienta kluczowe; stanowią, bowiem o końcu albo początku "problemów" z wymiarem sprawiedliwości. Kancelaria radcy prawnego Błażej T. Siwek zawsze kieruje się słusznym interesem Klienta, dba o to, by postępowanie karne prowadzone było zgodnie z obowiązującymi zasadami, z poszanowaniem godności. Kancelaria prowadzi sprawy karne w Poznaniu, jaki i na terenie całej Europy.

Pomoc pokrzywdzonemu/podejrzanemu

Zakres prowadzonych przez Kancelarię radcy prawnego Błażej T. Siwek spraw jest szeroki, obejmuje między innymi:

Reprezentacja w postępowaniu przygotowawczym

Kancelaria radcy prawnego Błażej T. Siwek świadczy pomoc na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Policję, Prokuraturę, Centralne Biuro Śledcze, Centralne Biuro Antykorupcyjne, oraz inne podmioty do tego uprawnione. Reprezentujemy Klientów w toku dochodzenia, śledztwa, podczas przesłuchań, oraz innych czynności.

Reprezentacja w postępowaniu sądowym

Kancelaria radcy prawnego Błażej T. Siwek reprezentuje Klientów w postępowaniach karnych przed sądami wszystkich instancji, wraz z postępowaniem kasacyjnym włącznie. Zakres pomocy to między innymi: obrony karne, reprezentacje pokrzywdzonych występujących w charakterze oskarżycieli posiłkowych lub prywatnych, posiedzenia aresztowe, składanie pism, zażaleń, wniosków dowodowych, kontakt z Klientem przebywającym w areszcie lub zakładzie karnym, etc.

Reprezentacja w postępowaniu wykonawczym

Pomagamy Klientom na etapie postępowania wykonawczego między innymi poprzez reprezentację przy składaniu wniosków i środków zaskarżenia w sprawach: o odroczenie wykonania kary, przerwę w wykonaniu zasądzonej kary, przedterminowego zwolnienia oraz ułaskawień. Dokładamy najwyższej staranności by maksymalnie wzmocnić pozycję Klienta.

Polityka poufności i bezwzględnego zaufania

Kancelaria radcy prawnego Błażej T. Siwek kładzie szczególny nacisk na przestrzeganie zasad etyki zawodowej. Każdy z Państwa ma zawsze absolutną pewność dyskrecji, zrozumienia, oraz fachowej i dobranej indywidualnie według potrzeb pomocy. Wierzymy, iż zaufanie to podstawa bezpieczeństwa i skuteczności w dążeniu do wyznaczonego celu.