SIWEK & PARTNERZY

KANCELARIA PRAWNA

Prawo administracyjne i nieruchomości

Kancelaria radcy prawnego Błażej T. Siwek świadczy kompleksowe usługi prawne zarówno z zakresu prawa administracyjnego jaki i spraw związanych z obrotem nieruchomości w Poznaniu i na terenie całej Polski.

Prawo i postępowanie administracyjne

Kancelaria radcy prawnego Błażej T. Siwek reprezentuje Klientów i doradza w zakresie prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego.

Udziela pomocy prawnej m. in. w zakresie przepisów dotyczących: prowadzenia działalności gospodarczej, nieruchomości i ochrony środowiska, prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego, a także prawa górniczego i geologicznego, w tym uzyskiwania koncesji, licencji i zezwoleń administracyjnych. Reprezentuje Klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi. Pomagamy redagować pisma urzędowe, wnioski, regulaminy, etc., zawsze dbając o słuszny interes Klienta.

Obrót i ustalenie stanu prawnego nieruchomości

Sprzedaż, a zarazem kupno nieruchomości może wiązać się z pewnymi niebezpieczeństwami. Kancelaria radcy prawnego Błażej T. Siwek zapewnia swoim Klientom całkowity spokój, dbając o bezpieczeństwo i prawidłowy przebieg transakcji na każdym z jej etapów. Oferujemy kompleksową obsługę, doradzamy i czuwamy nad interesem Klientów od początku, aż po finalizację umowy w zaufanej Kancelarii Notarialnej, z którą współpracujemy od lat.

Przed dokonaniem zakup nieruchomości niezwykle istotne jest ustalenie jej stanu prawnego. Bywa, że konieczna jest aktualizacja ksiąg wieczystych, zniesienie współwłasności nieruchomości czy służebności gruntowej, stwierdzenia nabycia spadku, dział spadku itp. Powierzenie tych czynności Kancelarii radcy prawnego Błażej T. Siwek gwarantuje pomoc w szybkim i sprawnym załatwieniu sprawy.

Przeprowadzenie transakcji

Kancelaria radcy prawnego Błażej T. Siwek profesjonalnie przygotowuje i opiniuje porozumienia, umowy przedwstępne i właściwe (tj. przenoszące własność nieruchomości) gwarantując tym samym ustalenie warunków korzystnych da Naszego Klienta. W razie potrzeby pozyskujemy i opiniujemy dokumenty dodatkowe, doradzamy w zakresie prawa rodzinnego, spadkowego i spółdzielczego. Zawsze aktywnie negocjujemy warunki umowy, dbając o najlepszy interes Naszego Klienta.

Najem lokalu

Kancelaria radcy prawnego Błażej T. Siwek pomaga Państwu w sporządzeniu profesjonalnej i bezpiecznej umowy najmu lokalu, co znacznie ogranicza niebezpieczeństwo związane z ewentualnym sporem sądowym.

Ponadto, pomagamy Naszym Klientom odzyskać należności wynikające z postanowień zawartych umów najmu i dzierżawy.

Eksmisja

Eksmisja z mieszkania może odbyć się wyłącznie na podstawie prawomocnego wyroku sądowego. Kancelaria radcy prawnego Błażej T. Siwek świadczy kompleksową obsługę w tym zakresie.

Pragniemy nadmienić, że w swojej praktyce Kancelaria reprezentowała zarówno właścicieli lokali jak i osoby zagrożone eksmisją, każdorazowo przykładając najwyższe starania do rzetelnej obrony interesu Klienta.