SIWEK & PARTNERZY

KANCELARIA PRAWNA

Spadki i testamenty

Śmierć bliskiej osoby to niezwykle trudne doświadczenie w życiu każdego człowieka. Niestety, wiąże się to także z koniecznością dopełnienia szeregu spraw formalnych, związanych między innymi z dziedziczeniem spadku po zmarłym. Kancelaria radcy prawnego Błażej T. Siwek zdejmuje z Państwa barków te obowiązki, pozwalając Państwu skupić się na sprawach najistotniejszych.

Kancelaria radcy prawnego Błażej T. Siwek uczula, by nie odkładali Państwo tych spraw w czasie, gdyż prawo spadkowe określa dokładnie terminy składania poszczególnych dokumentów. Jest to niezwykle istotne, gdyż złożenie odpowiedniego oświadczenia może uchronić Państwa np. przed spłacaniem długów po zmarłej osobie.

Kancelaria radcy prawnego Błażej T. Siwek pomaga Klientom w zakresie przygotowania niezbędnych dokumentów, doradza, w jakiej formie przyjąć spadek, sporządza wnioski i ewentualnie dalsze pisma procesowe. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach o stwierdzenie nabycia spadku, służąc pomocą i poradą na każdym etapie postępowania, zarówno w sprawach o nabycie spadku na podstawie ustawy jak i na podstawie testamentu. Nierzadko zdarza się, że prowadzimy sprawy spadkowe w Poznaniu, jednakże z usług Kancelarii korzystają także Klienci na stałe mieszkający poza obszarem kraju.

Dział spadku

Bardzo istotną kwestią jest prawidłowe dokonanie tzw. działu spadku, czyli rozdzielenia spadku pomiędzy uprawnione osoby. Kancelaria radcy prawnego Błażej T. Siwek służy pomocą w sprawach ugodowych, jaki i spornych. Pomagamy sprawnie i szybko dokonać podziału, a także dbamy by Klient przyjął spadek w najkorzystniejszy dla niego sposób. W sytuacjach spornych dochodzimy interesu Naszych Klientów zarówno w sprawach o dział spadku w oparciu o ustawę, jaki i w oparciu o testament.

Testament

Prawidłowe sporządzenie testamentu jest niezwykle istotne, gdyż zmniejsza to znacznie ryzyko późniejszych sporów powstałych z tytułu dziedziczenia.

Kancelaria radcy prawnego Błażej T. Siwek pomaga Klientom w zakresie profesjonalnego przygotowania tego i innych niezbędnych dokumentów, a także skutecznie reprezentuje Klientów w sprawach o nabycie spadku na podstawie testamentu a także w sprawach o obalenie testamentu. W szczególnych przypadkach dajemy Państwu możliwość sporządzenia testamentu w formie aktu notarialnego, w sprawdzonej i zaufanej Kancelarii Notarialnej.

Inne - zachowek, zapis windykacyjny

Do często powierzanych Nam spraw należą tzw. roszczenia o zachowek. Jest to suma, o jaką mogą ubiegać się najbliżsi spadkobiercy, którzy nie zostali powołani w testamencie. Taką możliwość dają obowiązujące przepisy prawa spadkowego.

Zdarza się niekiedy, że Kancelaria radcy prawnego Błażej T. Siwek proszona jest o pomoc przy przygotowaniu tzw. zapisu windykacyjnego. Jest to inaczej rozrządzenie testamentowe, w którym spadkodawca postanawia, że oznaczona osoba (spadkobierca) nabywa z chwilą otwarcia testamentu określoną rzecz. Taka konstrukcja pozwala np. na zapisanie przedsiębiorstwa konkretnemu spadkobiercy, umożliwiając zachowanie integralności firmy po śmierci spadkodawcy i ograniczenie typowych problemów z jej podziałem między spadkobierców.