SIWEK & PARTNERZY

KANCELARIA PRAWNA

Prawo pracy

Kancelaria radcy prawnego Błażej T. Siwek świadczy kompleksowe usługi z zakresu prawa pracy w Poznaniu, jak i na terenie całego kraju.

Reprezentacja i pomoc pracodawcy

Kancelaria radcy prawnego Błażej T. Siwek świadczy pomoc prawną pracodawcom będącym przedsiębiorcami, jak i pracodawcom nieprowadzącym działalności gospodarczej. Doradzamy oraz reprezentujemy w postępowaniach sądowych, między innymi w kwestiach sporów dotyczących: stosunku pracy, czasu pracy i nadgodzin, wynagrodzeń, urlopów, zwolnień z pracy, szkód wyrządzonych przez pracowników. Sporządzamy regulaminy pracy oraz opiniujemy już istniejące. Prowadzimy negocjacje ze związkami zawodowymi, reprezentujemy Klientów przed Państwową Inspekcją Pracy i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, etc.

Reprezentacja i pomoc pracownikom

Kancelaria radcy prawnego Błażej T. Siwek świadczy pomoc prawną pracownikom. Doradzamy oraz reprezentujemy w postępowaniach sądowych dotyczących: ustalenia stosunku pracy, czasu pracy i nadgodzin, wynagrodzeń, urlopów, zwolnień z pracy, odszkodowań za wypadki przy pracy, zasiłków dla pracowników, etc. Pomagamy odzyskać zaległe świadczenia, opiniujemy i sporządzamy umowy dbając, by interes pracownika był zawsze zabezpieczony.