SIWEK & PARTNERZY

KANCELARIA PRAWNA

Odszkodowania

Sprawy o odszkodowania stanowią jeden z podstawowych obszarów praktyki Kancelarii radcy prawnego Błażej T. Siwek. Często stawki odszkodowań proponowane poszkodowanym przez ubezpieczycieli są celowo zaniżone. Prawie zawsze poszkodowani mogą uzyskać znacznie wyższe odszkodowania, jednak aby skutecznie dochodzić zadowalającej kwoty konieczna jest pomoc profesjonalistów.

Kancelaria radcy prawnego Błażej T. Siwek z powodzeniem broni słusznego interesu Swoich Klientów prowadząc z sukcesami sprawy przeciwko znakomitej większości polskich, a także międzynarodowych zakładów ubezpieczeń. Dochodzimy odszkodowań w Poznaniu jak i na terenie całej Polski.

Wypadki komunikacyjne

Kancelaria radcy prawnego Błażej T. Siwek uprzejmie przypomina, iż w wyniku wypadku komunikacyjnego mogą Państwo ubiegać się o należne odszkodowanie z tytułu:

Wypadki przy pracy

Poszkodowanemu, który uległ wypadkowi przy pracy, odszkodowanie wypłaca ZUS. Jednak w sytuacji, gdy zasądzone odszkodowanie nie pokryło doznanej szkody, poszkodowany powinien ubiegać się również o dodatkowe odszkodowanie od zakładu pracy.

Szkody pożarowe, powodziowe etc.

Możliwe jest też uzyskanie odszkodowania z ubezpieczenia dobrowolnego obejmującego szkody w uprawach rolnych, szkody na mieniu, szkody powstałe na skutek pożaru, huraganu, czy kradzieży.

Odszkodowania rolnicze

Rolnicy objęci są obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, które obejmuje wszystkie wypadki i szkody powstałe w związku z działalnością gospodarstwa rolnego.

Zadośćuczynienie za krzywdę

Do Kancelarii radcy prawnego Błażej T. Siwek coraz częściej zgłaszają się osoby poszkodowane przez biura podróży. Dochodzimy odszkodowań za niedotrzymanie warunków umowy, odwołane wycieczki (np. w wyniku upadłości biura podróży), za odwołane i opóźnione loty, zagubione i zniszczone bagaże, itp.).